måndag 8 april 2013

Tekniska framsteg utan bekostnad på miljön. Går det?

Ni kanske har sett länken på facebook redan men om ni inte har det så tänkte jag göra som Elaine och sprida detta viktiga budskap här också.


"Medans tidningar och TV rapporterar om livet och kärleksaffärerna som rör skådespelare, fotbollsspelare och andra kändisar, så har hövdingen för Kayapo stammen nyss fått höra den värsta nyheten i hela sitt liv. 


Mrs Dilma, Brasiliens president, har gett sitt godkännande för byggandet av ett enormt vattenkraftverk. (Världens tredje största) 

Detta innebär utplånandet för alla stammar som lever längst med floden eftersom fördämningen kommer att översvämma mer eller mindre 988.421 hektar av skogen. Mer än 40 000 infödingar måste hitta andra levande miljöer där de kan överleva. Förstörelsen av den naturliga miljön, det vill säga avskogning, och försvinnandet av flera arter av växter och djur kommer att bli ett fullbordat faktum. 

Vi vet att en enkel bild motsvarar tusen ord, och visar det pris som skall betalas för ”livskvalité” i våra så kallade ”moderna bekvämligheter”. Världen har inte längre plats för de som bor annorlunda. Allt måste jämnas bort, och alla måste i globaliseringens namn förlora sin identitet och sätt att leva. Om detta gör dig rasande, så uppmanar och ber jag dig att ”dela” detta meddelande till alla dina vänner, släktingar och bekanta. 

Och glöm inte att skriva under namnlistan! http://amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam 

Tack i namnet av livet, naturen och den biologiska mångfalden."


Som ni vet så har jag ju pluggat en blandning av vatten och miljöteknik och jag tänker i min naiva enfald att det måste gå att göra tekniska framsteg (som är så otroligt viktiga för länder som Brasilien) utan bekostnad på biologisk mångfald, människors välbefinnande, unik natur eller vad det än må vara.


Translation: Mrs. Dilma, the president of Brazil, has given her approval for the construction of a huge hydroelectric plants. (The world's third largest)

This means the destruction of all the tribes that live along the river because the dam will flood more or less 988,421 hectares of forest. More than 40,000 natives must find other living environments where they can survive. The destruction of the natural environment, ie, deforestation, and the disappearance of many species of plants and animals will become an accomplished fact.

Make your voice heard by signing the petition http://amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar